Úvod do Egyptské tantry 

Ve starověkém Egyptě (originální jméno Khemet, význam slova je Černá Země) se uctívaly přírodní síly označovaly Neteru jako přírodní inteligence, bohové, kteří žijí uvnitř nás a reflektují se do vnější reality. 
  Egyptská cesta tantry je o znovupropojení mužské a ženské energie jako celek, jen tak může vzniknout posvátný svazek a sjednocení se zdrojem, našim srdcem.
 
 Jejich obrovské porozumění o anatomii spiritu, mysli a těla (Ka,Ba,Ku) bylo důležité, proto vybudovali chrámy založené na vědomostech posvátné architektury. Stavby byly věnované bohům a sloužily pro léčení, spirituální praktiky, rituály a propojení s božstvím.
 Návrat duše k pravému a věčnému Já.
 
    Egypt byla společnost založená na alchymii (Al-Khm - Alkhemy mysterijní umění černých), magii, vědě, studium stvoření a moudrosti těla, byli mistry manifestace a znali sílu sexuální energie.
 Kněží a kněžky vedli rituály a byli považováni za zprostřetkovatele mezi člověkem a bohem.
 
    Chrámy byly vybudovány v určitém řádu podél řeky Nil, ta reprezentuje lidskou páteř a 7 hlavních chrámů symbolizuje naších 7 hlavních energetických center. 
 
 Dva významné ženské chrámy jsou.. 
 
    Chrám bohyně Isis - Auset (druhé energetické centrum - TEKH, element vody) je věnovaný ženství, stvoření, kreativitě a posvátné sexualitě. Nachází se na jihu Egypta v nádrži Asuánské přehrady a je obklopen vodou, která nám má připomínat, že stvoření vzniklo z tělních tekutin spermatu a krve v ženském lůně. Vše je zaznamenáno v paměti vody a ta je propojená s naší DNA, linii předků a emocemi. Při práci s Isis pracujeme s pocity, zakořeněnou vírou, zbavujeme se limitujicích přesvědčení, které jsme během života nastřádali. Je však důležité dodržovat zákon polarity a pracovat i s jejim protějškem mužským principem Osirusem - to může být i skrze nervový systém.
  
    Chrám bohyně Hathor - Hethert (páté energetické centrum - KHEPER, element je vzduch) v Dendeře byl věnován umění, hudbě, tanci a lásce. Rostlina Modrý lotus byla v tomhle chrámu obzvlášť významná, protože nás propojuje se sny a je i afrodiziakum. 
 Nachází se tam také nejstarrší zvěrokruh na světe, který poskytoval základy astrologie. Hlavním účelem chrámu bylo sladit se srdcem bohyně matky a porozumět naší pravé nátuře. 
 Tisíce let byla síla transformace, zrození a smrti považována za cyklický ženský princip. 
 Jejich ultimátní symbol byla ženská děloha, která je portál pro duše a propojuje duchovní s fyzicou dimenzí. Hathor je často spojována s noční oblohou a mléčnou dráhou, proto je někdy symbolicky vyobrazována s kravskou hlavou nebo jako žena se slunečním diskem Venuše. Hathor byla uctívána také faraony a vládci, kteří věřili, že jim přinese plodnost a hojnost. 
 
 Temná bohyně, která reprezentuje pravdu a lásku je ukrytá v našem podvědomí, kde se ukrývají naše potlačené stíny a právě v našem podvědomí se ukrývá naše největší síla. Podvědomí kontroluje až 95% našich denních činností a vědomá mužská část pouze 5%.
  Její protějšek a mužský princip Hathor je Horus, proto je i někdy vyobrazována jako Oko boha Ra. 
 
 Podle porozumění Hathor je zvuk základem veškeré reality, která je vibrační a neustále v pohybu a hmota je jednoduše vibrace v určité harmonii, posun do vyšší oktávy je tedy symbolizován číslem 13, kdy 12 energetických center (7 hlavních 5 vedlejších) jsou zároveň i hudební tóny a při vstupu do nové oktávy je vždy třináctá nota ''do''.